อนุทิน 113478 - อ.นุ

  ติดต่อ

ยิ่งเจริญ..คือยิ่งบ้าด้วยวัตถุ

ยิ่งบ้า..ก็ยิ่งเห็นว่าเป็นความเจริญ

(สัจจะซึ่งยากที่ใครจะเชื่อ..อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)