อนุทิน 113449 - dejavu monmon

dejavu monmon

ในวันหนึ่งๆ เราพูดถึงความดีของคนอื่นมากน้อยเพียงใด...หากเราพูดถึงแต่ความไม่ดีของคนอื่น...แสดงว่า ในสมองของเรามีแต่ขยะ...นอกจากนั้น ทันทีที่เราพูดถึงความไม่ดีของคนอื่น ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่แตกต่างจากคนที่เราพูดถึงนั้นเลย..เพราะเราไม่ได้พูดดีและคิดดี

๕ ก.ย.๒๕๕๕

๑๘.๓๐ น.

เขียน 06 Sep 2012 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)