อนุทิน 113423 - krutoiting

krutoiting

พานศ.vbacและคณะครูอาจารย์ปลูกป่า800ต้นเหลือให้ทีมงานปลูกต่ออีก150 เป็นของแถมเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับลูกๆvbac งานนี้จึงอุ่นบุญ ปัญหามีไหม ตอบได้เลย มันเรื่องธรรมดา เพราะมีปัญหาจึงทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความคิด การงานใดที่ได้วางแผนมาดีแล้ว ก็อาจผิดพลาดได้ ตัวแปรที่อุบัติขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นปัญหารถติด การเคลื่อย้ายผู้คนจำนวนมากเพื่อทำร่วมกัน ความไม่คุ้นเคยกับสถานที่ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้และเข้ามาเบียดบังเวลาที่ได้ผ่านการวางแผนมาแล้ว และเป็นบททดสอบจิต ความสบายๆจึงเกิดขึ้น ขอบคุณทุกปัญหาที่ปะดังเข้ามาในเวลาที่ขาดช่องว่าง แต่เพราะไม่ขาดช่องว่าง จึงมีที่ให้ปัญหาลอยเด่นขึ้นมา เมื่อปัญหาเด่นชัดจึงรู้ว่าจิตทำงานได้อย่างนี้เอง

เขียน 06 Sep 2012 @ 00:09 ()


ความเห็น (0)