อนุทิน #113321

พอใจจนไหว้ตัวเองได้ คือ สวรรค์แท้จริง ที่นี่ เดี๋ยวนี้

(คำสอน..อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)