อนุทิน 113172 - 03 พิมพ์ระพัช สิมาทอง

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการมีส่วนร่วมในวันอาสาฬหบูชา และ/หรือวันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ในเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปทำบุญที่วัดในหลายพื้นที่เพราะเป็นวันหยุดยาว ดิฉันและครอบครัวได้มีโอการได้ไปเทียวชมงานแห่เที่ยนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนับเป็นเวลาที่หาได้ยากมาก ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีจะดูคึกคักเป็นพิเศษ เพราะมีนักท่องเที่ยว และประชาชนจำนวนมากมารอชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ โดยจะมีการรวมตัวตั้งแต่ลานทุ่งศรีเมืองยาวไปตลอดเส้นทางถนนชยางกูร เพื่อชมความงามของการแกะสลักเทียนพรรษา รวมทั้งการประกวดต้นเทียนนานาชาติ และกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างและขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งมีการฟ้อนรำเป็นขบวนสวยงาม แสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมานาน นับเป็นโอกาศที่ดีและได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอีกด้วย

เขียน 02 Sep 2012 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)