อนุทิน 113041 - อ.นุ

อ.นุ

อันจิตว่าง มีได้ ในกายวุ่น

ในน้ำขุ่น มีน้ำใส ไม่หลอกหนอ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 31 Aug 2012 @ 06:38 ()


ความเห็น (0)