อนุทิน #113041

อันจิตว่าง มีได้ ในกายวุ่น

ในน้ำขุ่น มีน้ำใส ไม่หลอกหนอ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)