อนุทิน 113041 - อ.นุ

  ติดต่อ

อันจิตว่าง มีได้ ในกายวุ่น

ในน้ำขุ่น มีน้ำใส ไม่หลอกหนอ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)