อนุทิน 113029 - Tawandin

Tawandin

ข้อคิดสะกิดใจ

• ผมเองเชื่อในกลไกของการอ่านและการเขียนครับ..

• สิ่งเหล่านี้ เป็นกระบวนการขัดเกลาชีวิต-ปัญญาเราได้เป็นอย่างดี

• เมื่อวานคุยกันในทีประชุม สมาชิกหลายท่าน ทั้งอาจารย์ฯ และชุมชน

เห็นพ้องว่า หากสามารถเขียนงานวิจัยในเวอร์ชั่นที่ชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

เด็กและเยาวชนได้อ่านง่ายๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒาคนและสังคมเป็นอย่างมาก

ข้อความอาจารย์พนัส Blank แผ่นดิน  ตอบความเห็นสมาชิก#2695155

ในบันทึกเรื่อง...

การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง : อีกหนึ่งเครื่องมือหนุนเสริมการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 

เขียน 30 Aug 2012 @ 23:42 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)