อนุทิน 112961 - 04 ศุภลักษณ์ ทัดศรี

ประสบการณ์การสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ

          ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กรฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของชาวอุบลราชธานี

          ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา 12.00 น ข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 4 คน ตามที่ได้รับมอบหมาย จาก ผ.ศ วิไล  แพงศรี ในรายวิชาพฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน

ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติ

where are you from?

   :Americen.

How long will you stay in Ubonratchathai?

   : two weeks.

What  sport are you interested?

   : basketeall.

ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติ

ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมากและกลัวมากในวันนั้นเนื่องจากกลัวสือสารกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องเพราะข้าพเจ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือแถบจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณ อ.วิไล แพงศรี มากที่ทำให้ข้าพเจ้าหายจากความกลัวแล้วกล้าที่จะเผชิญหน้ากับชาวต่างชาติจากเมื้อก่อนไม่กล้าแแม้แต่จะมองหน้าเพราะกลัวสือสารกับเขาไม่รู้เรื่อง

 

เขียน 29 Aug 2012 @ 23:03 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 13:40, ()


ความเห็น (1)

 • where are you from?

     :Americen.ca

  How long will you stay in Ubonratchathai? UbonRatchathani?

     : two weeks.

  What  sport are you interested in?

     : basketeall. ball

  สือสาร...แถบจะไม่รู้เรื่อง...เมื้อก่อนไม่

  8/10