อนุทิน 112906 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่านิยมปฐมฐานของความชอบ – ไม่ชอบ ถูกใจ – ไม่ถูกใจ บดบังทำให้กระบวนการตรรกะเหตุและผลทางความคิดด้อยค่าลง การตัดสินใจหลักถูกผลักภาระไปให้รสนิยมที่สมประโยชน์ส่วนตน แล้วจับเอาเหตุผล (เทียม) มาเป็นตัวประกัน ในการตีตราประทับรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

  

“หากปล่อยให้ค่านิยมทางความชอบ – ไม่ชอบ ถูกใจ – ไม่ถูกใจ ครอบงำนำทางอยู่เหนือเหตุผลทางกระบวนการความคิด ก็เท่ากับผลักชีวิตให้ไปเสพติดใน อวิชชาเขียน 29 Aug 2012 @ 08:24 () แก้ไข 29 Aug 2012 @ 08:24, ()


ความเห็น (0)