อนุทิน 112896 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ทุกวันนี้ บรรดาสินค้าทางความรู้ มีอยู่มากมายหลากหลายดูจะมากกว่าสินค้าทั่วไปที่มีวางขายในห้างสรรพสินค้า ทั้งข้อมูล ข่าวสาร หลักการทางทฤษฎีต่าง ๆ ถูกจัดวางให้เลือกสรรพร้อมนำมันไปใช้ ใครชอบใจในอะไรก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้ตามใจชอบ…

 

“การเสพชุดความรู้ที่มีอยู่มากมาย หากหยิบยกนำมาใช้โดยบิดเบือนในข้อเท็จจริง เพื่อใช้แอบอิงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ในการตีตราประทับรับรองเพื่อใช้สร้างความชอบธรรม ย่อมนำไปสู่ความหายนะทางภูมิปัญญา”

 

เขียน 28 Aug 2012 @ 23:19 () แก้ไข 28 Aug 2012 @ 23:42, ()


ความเห็น (0)