อนุทิน #112765

เช้าอันสดใส...ผู้คนมีไมตรีให้กัน...

        คุณธรรมไม่ต้องเสียต้นทุน (มูลค่าทางตัวเงิน) ในการผลิต ใช้แค่ปัจจัยการผลิต คือ กระบวนการคิดที่ดีงามของจิตใจในการส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยใช้ปัญญา และก็จะได้ผลผลิตออกมาทางการกระทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)