อนุทิน 112765 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

เช้าอันสดใส...ผู้คนมีไมตรีให้กัน...

        คุณธรรมไม่ต้องเสียต้นทุน (มูลค่าทางตัวเงิน) ในการผลิต ใช้แค่ปัจจัยการผลิต คือ กระบวนการคิดที่ดีงามของจิตใจในการส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยใช้ปัญญา และก็จะได้ผลผลิตออกมาทางการกระทำในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม...

เขียน 27 Aug 2012 @ 09:09 () แก้ไข 27 Aug 2012 @ 10:17, ()


ความเห็น (0)