อนุทิน 112560 - krutoiting

krutoiting

บ่ายวันนี้ประสานงานเตรียมประชุม มีหลายท่านที่ตกหล่นรายชื่อ ด้วยเข้าใจว่าจะเรียนเชิญเฉพาะท่านที่จิตอาสาจะเข้าไปทำงานร่วมในพื้นที่ๆท่านรับผิดชอบ แต่เมื่อพิจาราควรเชิญอีกหลายๆคนที่มีจิตได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานจึงต้องทบทวนกันใหม่ พี่นุ๊ยได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องาน และมีข้อสงสัยบางประการได้เรียนถามขอคำแนะนำเพื่อให้งานแล่นปรื๊ดๆๆ ซึ่งทำให้มองภาพรวมของการทำงานกับสหวิชาชีพในโรงพยาบาลได้ชัดเจน มากขึ้น พรุ่งนี้ต้องเชิญอีก 2 ท่าน และ 1 กลุ่ม จากยอด 15ท่านตามแผน ถ้าไม่มีใครติดภาระกิจด่วนก็น่าจะมาประชุมได้ไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน

เขียน 23 Aug 2012 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)