อนุทิน #112187

 "ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่พูดเก่งหรือเป็นที่ชื่นชอบ

ภาวะผู้นำถูกนิยามโดยผลลัพธ์ ไม่ใช่บุคลิกท่าทาง

Effective leadership is not about making speeches or being like;
Leadership is defined by results not attributes."

.....Peter  Drucker.
 
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)