อนุทิน 112187 - ชาดา ~natadee

ชาดา ~natadee

 "ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่พูดเก่งหรือเป็นที่ชื่นชอบ

ภาวะผู้นำถูกนิยามโดยผลลัพธ์ ไม่ใช่บุคลิกท่าทาง

Effective leadership is not about making speeches or being like;
Leadership is defined by results not attributes."

.....Peter  Drucker.
 
เขียน 16 Aug 2012 @ 07:27 () แก้ไข 16 Aug 2012 @ 10:27, ()


ความเห็น (1)

ชอบจัง ขอบคุณครับ