อนุทิน 112148 - 03 เกียรติศักดิ์ สุขเกษม

จากการที่ได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติ  ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นมากตอนแรกเพราะผมไม่เคยได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้สนทนา ซึ่งชาวต่างชาติก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมมีความประทับใจมากกับการที่ได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติในครั้งนี้

เขียน 15 Aug 2012 @ 12:39 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 23:32, ()


ความเห็น (1)

  • ไม่เขียนตามข้อกำหนด 5/10