อนุทิน 111414 - dejavu monmon

ตรากฎเพื่ออะไร


- การถือปฏิบัติร่วมกัน

- การควบคุม

- เครื่องมือตัดสินผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎ

๒๖/๐๗/๒๕๕๕

เขียน 29 Jul 2012 @ 08:28 ()


ความเห็น (0)