อนุทิน 111156 - ครูอ้อย แซ่เฮ

เสร็จภารกิจเตรียมการ เริ่มเข้าสู่การดำเนินการแล้ว ไม่ค่อยมั่นใจนัก แต่พร้อมแล้วสำหรับงานค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์ ERIC Network

หวังว่าความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายคงจะเป็นไปด้วยดี นำประสบการณ์ที่มีมาออกมาใช้ล่ะคราวนี้

ย้ายสัมภาระเป็นงานต่อไป

เขียน 22 Jul 2012 @ 15:34 () แก้ไข 22 Jul 2012 @ 17:02, ()


ความเห็น (0)