อนุทิน #111120

  ติดต่อ

เอา ปฏิจจสมุปบาท http://www.nkgen.com/1mainpage1024.htm#title มาฝาก...ยาก แต่หากพิจารณาอย่างละเอียด คงไปได้เร็วขึ้น เมื่อกี้ได้คิด ไตร่ตรองดูว่า ทั้งที่เราอ่าน ฟัง มาก็มาก แต่ไปไม่ถึงไหน ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งเห็นได้จาก ใจตน เวลามี ผัสสะ พอมาเจอหัวข้อนี้ น่าสนใจ เป็น ธรรมอันลึกซึ้งดี

ขอบคุณเจ้าของเว็บ และคุณดอกไม้สีชมพู

  เขียน:  

ความเห็น (0)