อนุทิน 110889 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เราสามารถทำงานแบบ multitasking ได้นั้นเราจะเปิดโปรแกรมต่างๆ ไว้เต็มไปหมด ถ้าหมั่นปิดโปรแกรมที่ไม่ใช้ก็จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นเพราะจะได้หน่วยความจำ (RAM) กลับคืนมาจากโปรแกรมเหล่านั้น

เขียน 16 Jul 2012 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)