อนุทิน 110773 - อ.นุ

อ.นุ

“ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น ไม่ต้องวิ่งหา เพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิตที่อบร​มแล้วอย่างถูกต้อง เดี๋ยวนี้ มัวสร้าง มัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว”

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

เขียน 14 Jul 2012 @ 03:54 () แก้ไข 14 Jul 2012 @ 07:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์คะ