อนุทิน 110773 - อ.นุ

  ติดต่อ

“ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น ไม่ต้องวิ่งหา เพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิตที่อบร​มแล้วอย่างถูกต้อง เดี๋ยวนี้ มัวสร้าง มัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว”

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์คะ