อนุทิน 110633 - สิงห์ ป่าสัก

  ติดต่อ

            ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงของการ "นิ่ง"  เพื่อเรียนรู้และปรับตัวไปตามสถานการณ์   เพราะเราอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย  ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ   เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ความเหมาะสมกับวิถีและความพอเหมาะกับสิ่งที่ชีวิตที่จะพอรับได้....แต่ไม่ใช่การอยู่ไปวันๆ นะ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)