อนุทิน 110263 - นางสาว สุนีย์ สุ กลัดแพ

  ติดต่อ

 

คนเราน้ัน  รู้จักแต่ภายนอกนั้นไม่ได้

การมองคนนั้น  ก็จะมองแต่ภายนอกไม่ได้

เพราะฉะนั้น  การที่เราจะรู้จักคนๆหนึ้งจะต้องศึกษา  เค้าก่อน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)