อนุทิน 110004 - krutoiting

krutoiting

กิจกรรมวันนี้เราต้องไปรอผู้เรียนนานกว่ากำหนดถึง 30 นาที่ เพราะผู้ที่จะมาSAY Hello กับเรานั้น ต้องทำงานด่วนในสำนักงานให้เสร็จก่อน ทีมแรกที่มาแลกเปลี่ยนI.m in ASEAN กับเราคือระดับผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที ทุกท่านต่างมีความตั้งใจสูง และมีความเป็นกันเองสมกับเป็นผู้นำที่แท้จริง ทำให้การรอคอยที่เราคิดว่ามันนานนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้ง และรู้สึกเห็นใจและเข้าใจงานในสำนักงานว่ามิอาจหยุดนิ่งได้ ทุกอย่างต้องเดินหน้า พร้อมๆกับมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารไปพร้อมๆกับการพัฒนางานในหน้าที่ ก็รู้สึกชื่นชม ที่ทุกท่านตั้งใจมากๆ ทักษะการเรียนรู้วันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆ หากผู้สอนได้พยายามที่จะให้ทุกท่านได้ฝึกพูดด้วยจินตนาการมากกว่าการพูดอย่างไร้อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้ทุกท่านต่างรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในหัวใจ และทักษะการพูดได้อย่างชื่นชมกันทุกคน และพากันรูสึกยินดีในความสามารถของตนเอง

การเรียนรู้เพื่อที่จะพูดจึงมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั่วๆไป และเมื่อทุกคนในในได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยแล้ว ย่อมทำให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนและสอบถามความคิดเห็นจากแต่ละคึนที่เข้ามาเรียนรู้อบรม การฝึกให้นร.ก็ไม่ต่างกันเพียงครูมีลำดับการไต่เต้าของภาษา จนถึงขั้นทีผู้เรียนพูดได้เองจึงเป็นไปตามเทคนิคการสอนให้พูดได้ ผนวกกับประสบการผู้สอนจึงทำให้เกิดความคล่องตัวหลังการฝึกพูดแล้ว คำๆเดียว หากเราเรียนรู้ที่จะพูดให้ถูกต้องตามหลักวิทยาแล้ว ย่อมเกิดภพื้นฐานที่ดีต่อการฝึกวลี และประโยค หากการฝึกพูดนั้นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นยิ่งคือการให้ผู้แรกเริ่มเรียนต้องจดจำทั้งคำ พยาค์ และประโยคอย่างมีชีวิต หมายถึงคำใดก็ตามที่เราฝึกนั้นควรเป็นคำที่เราต้องใช้ หรือใช้อีกๆๆ เราจะจดจำมันได้ และเฝ้าเพียรฝึกวันละ 1 คำ 1 ประโยค

เขียน 25 Jun 2012 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)