อนุทิน #109999

ก้าวให้ถึงจุดหนึ่งซึ่งวิมุติ
บริสุทธิ์หลุดพ้นความหม่นหมอง
ชีพเบาว่างห่างเหตุกิเลสครอง
เกียรติกินกามเฝ้ามองภาพมายา

                 ธรรมทิพย์
              ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)