อนุทิน 109999 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ก้าวให้ถึงจุดหนึ่งซึ่งวิมุติ
บริสุทธิ์หลุดพ้นความหม่นหมอง
ชีพเบาว่างห่างเหตุกิเลสครอง
เกียรติกินกามเฝ้ามองภาพมายา

                 ธรรมทิพย์
              ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)