อนุทิน 109999 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

ก้าวให้ถึงจุดหนึ่งซึ่งวิมุติ
บริสุทธิ์หลุดพ้นความหม่นหมอง
ชีพเบาว่างห่างเหตุกิเลสครอง
เกียรติกินกามเฝ้ามองภาพมายา

                 ธรรมทิพย์
              ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เขียน 25 Jun 2012 @ 21:03 () แก้ไข 25 Jun 2012 @ 21:22, ()


ความเห็น (0)