อนุทิน 109918 - ธิ

ธิ
  • เช้าจันทร์  อังคาร  พฤหัส  ออกพบผู้ปกครอง  ตั้งวง "โสเหล่" ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการส่งเสริมปากและฟัน อบต.บ้านฝาง  โดยคุณแอ๋นรับผิดชอบ
  • อังคารบ่ายประชุมทีมนำ  เตรียมข้อมูล service plan นำเสนอยกระดับ รพ. ๓๐  เตียง
  • เช้าพุธออกหน่วย พอ.สว. ให้บริการทันตกรรมบ้านห้วยทราย  บ่ายจันทร์  พุธ  พฤหัส  เป็นทันตแพทย์ให้บริการที่ รพ. 
  • ตรวจเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายการเงิน  ๒  แฟ้ม  ของเดือนที่แล้ว  ในตำแหน่งหัวหน้าการเงิน รพ.สระใคร
  • ส่งข้อมูลสัดส่วนเวลา  เพื่อหา unit cost  สงสัยจะหาของงานการเงินไม่ได้  เพราะเซ็นแฟ้มช่วงพัก  หลังใช้เวลากินข้าวเที่ยงไม่เกิน  ๑๕  นาที
  • ศุกร์ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  คลินิก R2R  โดยวิทยากร  อ. Kapoom  ดร.นิภาพร  ลครวงศ์  รพ.ยโสธร 

 

เขียน 25 Jun 2012 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)