อนุทิน 109892 - พิชิตชัย ใจอารีย์

เจ้าภาพการฝึกซ้อมกรณีภัยพิบัติ..คือ ปภ.จังหวัด แต่...ต้องมาทบทวนว่า ทำไมทำได้ในวงแคบๆ ข้อมูลข่าวสาร..ไม่ได้ลงไปในชุมชนอย่างแท้จริง
เขียน 24 Jun 2012 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)