อนุทิน 109892 - พิชิตชัย ใจอารีย์

  ติดต่อ

เจ้าภาพการฝึกซ้อมกรณีภัยพิบัติ..คือ ปภ.จังหวัด แต่...ต้องมาทบทวนว่า ทำไมทำได้ในวงแคบๆ ข้อมูลข่าวสาร..ไม่ได้ลงไปในชุมชนอย่างแท้จริง
  เขียน:  

ความเห็น (0)