อนุทิน 109521 - dejavu monmon

วันนี้ นักศึกษา ป.ตรี รปศ. ท่านหนึ่งพูดว่า "ไม่มีอนาคต แต่มีประโยชน์" ผมเห็นคุณค่าอีกอย่างหนึ่งในตัวเขาทันที เพราะสิ่งนี้ทำให้ผมได้คิดว่า "คนเราที่เรามองว่าเขาไม่มีอนาคต อาจเกิดจากการที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือเป็นต้น แต่เขาอาจมีประโยชน์ในหลายด้าน การมองคนจึงน่าจะมองที่ "เขาทำอะไรเป็นบ้าง" มากกว่าใ่ช่ไหม"

เขียน 14 Jun 2012 @ 15:34 ()


ความเห็น (0)