อนุทิน 109373 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • การให้อภัยผู้อื่นเป็นคุณธรรมที่สูงค่า แต่ก็หาใช่เป็นเรื่องเดียวกันกับการให้โอกาสคนไม่ดีแสวงหาประโยชน์จากคนดีไม่ 
  • สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำไมพระอรหันต์เมื่อตรัสรู้แล้วจึงปรินิพพาน  นั่นก็เพื่อมิให้ผู้อื่นที่ไม่รู้ว่าท่านตรัสรู้แล้ว ไปกระทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่าน อันจะเป็นบาปติดตัวผู้นั้น
เขียน 10 Jun 2012 @ 23:23 () แก้ไข 11 Jun 2012 @ 01:19, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาตุ๊ สาตุ๊ สาตุ๊