อนุทิน 109350 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • กรณี รปภ. ลักทรัพย์ในรถของลูกค้าที่มาติดต่องานที่หน่วยงาน  หน่วยงานต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร และ/หรือเป็นความรับผิดของบริษัท รปภ. 
  • กรณีนี้ ลูกค้าประมาทเลินเล่อ เปิดกระจกรถทิ้งไว้และมีกระเป๋าเงินวางไว้ในรถประมาณแปดหมื่นบาท พร้อมบัตรเครดิตและบัตรสำคัญในกระเป๋า ซึ่งลูกค้าก็ได้แจ้งความกับสถานีตำรวจและร้องเรียนทั้งหน่วยงานและบริษัท รปภ. 
  • หน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของสัญญาว่าจ้าง รปภ. ถามว่าเราต้องรับผิดอะไรหรือไม่ และจะไปเรียกให้บริษัท รปภ. รับผิดได้หรือไม่
  • บางทีการตอบในเชิงกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องตอบในเรื่องการบริหารจัดการด้วย เนื่องจากเหตุเกิดในหน่วยงาน แม้ว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญา/แพ่ง แต่ก็ต้องช่วยประสานงานให้ลูกค้าเรียกให้บริษัทนายจ้างรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน 
  • ขณะนี้ รปภ. หนีไปแล้ว และบริษัท รปภ. ก็ยินดีชดใช้เงินให้บางส่วน (บางแห่งอาจไม่ชดใช้ให้เลย) ในบางกรณีจึงอาจจบลงได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล 
เขียน 10 Jun 2012 @ 13:48 () แก้ไข 10 Jun 2012 @ 16:37, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุทินสั้น แนะนำข้อกฎหมายของอาจารย์ สามารถรวบรวมเขียนเป็นหนังสือสักเล่มได้นะครับ ผมยกมือสนับสนุน ;)...