อนุทิน 10933 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

ริเริ่มจากรากหญ้า   เร่งศึกษาจากชุมชน

เรียนรู้จากใจคน   รับรู้คนคิดอะไร

รองรับความต้องการ   ไม่หักหามซึ่งน้ำใจ

ประชามิใช่ไพร่    ต้องก้าวไปเคียงคู่กัน

ชุมชนสานสายใยรักแห่งครอบครัว : อุทัยวรรณ  กาญจนกามล

เขียน 11 Jun 2008 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)