อนุทิน 10933 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

  ติดต่อ

ริเริ่มจากรากหญ้า   เร่งศึกษาจากชุมชน

เรียนรู้จากใจคน   รับรู้คนคิดอะไร

รองรับความต้องการ   ไม่หักหามซึ่งน้ำใจ

ประชามิใช่ไพร่    ต้องก้าวไปเคียงคู่กัน

ชุมชนสานสายใยรักแห่งครอบครัว : อุทัยวรรณ  กาญจนกามล

  เขียน:  

ความเห็น (0)