อนุทิน 10930 - กวิน

  ติดต่อ

ศีล(ะ) มาจาก คำว่า ศิลา (คนถือศีล ก็คือคนถือ/แบก ก้อนหิน ย่อมต้องเกิดความหนัก-อึดอัดเป็นธรรมดา และคนอื่นก็มักจะหัวเราะเยอะ คนที่แบกก้อนหิน ว่าเดินช้าล้าหลัง แต่ถ้าแบกก้อนหินบ่อยๆ เวลาพายุแห่งอุปสรรค+ความเศร้าโศก พัดพานมา ผู้ที่แบกก้อนหิน จนหนัก(แน่น)ก็ย่อม ไม่ลอยละลิ่วปลิวละล่องไปตามกระแสแรงพายุ(แห่งอุปสรรค/กิเลสตัณหา)  และถ้าเราแบกก้อนหินจนคุ้นชินแล้ว ย่อมที่จะไม่รู้สึกหนัก (เท่ากับว่าเรามีศักยภาพมากกว่าคนธรรมดา 1 เท่าตัว) ฉะนั้นเราจงมา ถือศีล (ศิลา) ด้วยกันเถิด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)