อนุทิน 109295 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ชืวิตที่มีความหมาย คือชีวิตที่มีความรู้พอใช้

ถ้าไม่พอใช้ มักจะหันไปหาความรู้ที่เป็นพิษ ที่ย้อนกลับมาทำลายชีวิต

จนกลายเป็นชีวิตที่ "ไร้ความหมาย"

ดังนั้นวงจรชีวิตจึงมีสองแบบใหญ่ๆ คือ

สัมมาทิษฐิ และ มิจฉาทิษฐิ

มันเป็นเช่นนั้นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)