อนุทิน 109279 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • วันที่ ๗-๘ มิย ๕๕ ร่วมสัมมนาเรื่องกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  • พิจารณาทั้งหลักกฎหมายและตัวอย่างจริงทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าการปฏิบัติงานในระบบราชการ หากปราศจากความระมัดระวังรอบคอบ มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดหรือเกี่ยวข้องกับละเมิดไม่ว่าจะโดยประมาทเลินเล่อ/ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง/จงใจ   
  • กรณีตัวอย่าง ได้แก่ เอารถราชการไปใช้นอกเส้นทางและเกิดอุบัติเหตุ   เซ็นต์ชื่อรายงานตรวจรับพัสดุโดยไม่ได้ดูสิ่งของด้วยตนเอง  ลูกน้องปลอมแปลงเอกสารทางการเงินโดยผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตรวจสอบ ใช้งบผิดประเภท  เงินงบประมาณเหลือแล้วไม่คืนคลัง เข้าเวรแล้วหลับโดยมีของใช้สำนักงานหาย (กรณีนี้พิสูจน์อยู่นานกว่าจะพ้นผิด เพราะเข้าเวร หากไม่มีคำสั่งห้ามหลับ ไม่เป็นความผิด แต่เข้ายาม หลับไม่ได้เด็ดขาด) 
  • หลายตัวอย่างน่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เขียน 08 Jun 2012 @ 19:21 () แก้ไข 08 Jun 2012 @ 22:29, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หัวข้อน่าสนใจเลยอาจารย์ ;)...

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากจริง ๆ ค่ะ เพราะเผลอไม่ได้เลย อาจติดคุกหรือเสียทรัพย์ได้ค่ะ แต่ละเรื่องที่เป็นกรณีตัวอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้นอนดึกนะคะ