อนุทิน 108901 - panchatan

panchatan

ข่าวจะดังหรือไม่ดัง ไม่ได้อยู่ที่ต้นตอข่าว เนื้อหาของข่าว หรือแหล่งข่าวเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่า มีข่าวซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะมากกว่า เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหรือไม่...ดูกันจากของจริง ตัวข่าวที่ดังระดับโลกอย่างอองซานซูจี มาเมืองไทย ออกสื่อกันอย่างแพร่หลายเฉพาะในช่วงเช้าของ ๓๐ พฤษภาคม เท่านั้น พอตกบ่ายข่าวการเมืองไทยที่เกิดการแย่งเก้าอี้ประธาน (แย่งเก้าอี้กันจริงๆ ไม่ใช่สำนวนไทยที่ใช้ในกรณีแย่งตำแหน่ง) กันในอาคารรัฐสภา เบียดข่าวซูจี ตกขอบ และแทบหายไปจากจอหรือหน้ากระดาษกันเลยทีเดียว

เขียน 31 May 2012 @ 20:03 () แก้ไข 31 May 2012 @ 21:45, ()


ความเห็น (0)