อนุทิน 108856 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตได้เรียนรู้การนวดนิ้วมือใน 5 รูปแบบนั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตนเอง

การฝึกฟังเสียงกายบอกเล่าอาการเจ็บป่วย หรือความเสื่อมของส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจ และรูทันสัมผัสอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และเฝ้ามองการเกิดทุกข์ภายในร่างกายตนเอง อีกทั้งยังเฝ้าระวังสภาวะของจิตไม่ให้กระเพื่อมรุนแรงด้วยการฝึกระลึกรู้ลมหายใจ และฝึกตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะต้องใช้เวลา แต่การฝึกปฏิบัติดูแลตนเองเช่นี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยทุกคน จะเห็ฯได้จากการเฝ้ารอที่จะมาตามนัดด้วยหัวใจที่อิ่มเอม

และความสุขที่ได้พูดถึงความสำเร็จของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตนเองได้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่มองเห็ฯคือภาพของสายตาที่เป็นมิตร บางครั้งเราได้เห็นความอายของผู้ป่วยสูงอายุเมื่อสารภารพว่าได้ดูแลสุขภาพนอกจากที่เราได้แนะนำ เราจึงตั้งใจฟัง และเราพบว่าสิ่งที่คุณยายทำนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะมันทำให้คุณยายได้ค้นพบวิธีดูแลตนเอง และนำไปสู่สุขภาพที่เป็นปกติตามสภาพของร่างกาย

มีความน่ารักเกิดขึ้นมากมาย มันคือความสุขที่ได้แลกเปลี่ยน และได้นำสิ่งสวยงามมาแลกเปลี่ยนกัน ที่นี่จึงเป็นเวทีชีวิตเพื่อการถ่ายทอดความรัก ความรู้จักดูแลตนเองที่ดีเวทีหนึ่ง

ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเป็นหนึ่งของคณะกรรมการครั้งนี้ ขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณไมตรีจิตของทุกคนที่มีให้กัน

เขียน 30 May 2012 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)