อนุทิน 108641 - นายกำจัด คงหนู

บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ ๒

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายทางปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ ๒ ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Large_301708

 

 Large_25may2012-1

 

เขียน 25 May 2012 @ 20:43 () แก้ไข 30 May 2012 @ 08:42, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ