อนุทิน #108641

บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ ๒

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายทางปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ ๒ ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Large_301708

 

 Large_25may2012-1

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)