อนุทิน 108641 - นายกำจัด คงหนู

  ติดต่อ

บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง รุ่นที่ ๒

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ในโอกาสรับมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมายทางปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ ๒ ณ ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Large_301708

 

 Large_25may2012-1

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)