อนุทิน 108609 - ทองหยอด

  ติดต่อ

ราชการ          คืองาน           อาชีพหลัก 

ให้รู้จัก            บริการ           ประสานผล

จงเต็มใจ         ให้บริการ         แก่ทุกคน

โดยหวังผล      มุ่งประโยชน์     ต่อส่วนรวม

  เขียน:  

ความเห็น (0)