อนุทิน 108609 - ทองหยอด

ราชการ          คืองาน           อาชีพหลัก 

ให้รู้จัก            บริการ           ประสานผล

จงเต็มใจ         ให้บริการ         แก่ทุกคน

โดยหวังผล      มุ่งประโยชน์     ต่อส่วนรวม

เขียน 25 May 2012 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)