อนุทิน #108609

ราชการ          คืองาน           อาชีพหลัก 

ให้รู้จัก            บริการ           ประสานผล

จงเต็มใจ         ให้บริการ         แก่ทุกคน

โดยหวังผล      มุ่งประโยชน์     ต่อส่วนรวม

เขียน:

ความเห็น (0)