อนุทิน 108589 - ธิ

ธิ
 • วันจันทร์บ่ายประชุมทีมบริหารความเสี่ยง  ได้เคล็ดลับท่องระดับความเสี่ยงมาจาก รพ.เดชอุดม  มากระตุ้นให้น้อง ๆ ลุ้นรับรางวัลเขียนรายงานความเสี่ยง   เลขาเก็บประเด็น  สาระที่ต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล
 • อังคารคนไข้ชิล ๆ  ส่งโครงการพัฒนาสุขภาวะจากรากฐานของชุมชน  ให้งานยุทธฯ ตรวจสอบ
 • พุธบ่ายประชุมคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด  เตรียมทำแผนส่งจังหวัด  คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับอำเภอ  ภายใน  ๑๕  มิ.ย.  ๕๕
 • วันนี้คนไข้ราบรื่นดี  ส่งหมอหยินและนกประชุมเครือข่ายบริการทันตสุขภาพจังหวัด  เตรียมสำรวจช่องปากจังหวัด  update โปรแกรม sealant  เงินยืมโครงการออกแล้ว  ตามไปสมทบจัดซื้อแปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  วัสดุสาธิตทำความสะอาดช่องปาก  และสร้างแรงจูงใจในการแปรงฟัน  กลุ่มเด็กเล็ก  นักเรียน  ผู้สูงอายุ  อย่าลืม โทร.หาหมอไตร  ขอเพิ่มจำนวนครูพี่เลี้ยงที่จะอบรมกับ อ.ชีวัน  ๑๔ - ๑๕ มิ.ย. ๕๕
 • พี่แดงตามมาสมทบ MK  เล่าประชุมบูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • รับ confirm  ๘ มิ.ย. ๕๕  สำนักทันตฯ และศูนย์เขต ถอดบทเรียนประกวด CUP แม่และเด็ก
 • รับออกสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  กลุ่มเด็กเล็ก  ครูพี่เลี้ยง  ผู้ปกครอง  ศพด. ตำบลบ้านฝาง  ๗  แห่ง  อบต.เป็นเจ้าภาพ....ไชโย  ผ่องถ่ายสู่ท้องถิ่น
 • อ้อยเตรียมอาหารพรุ่งนี้  แปรงและยาสีฟันสนับสนุนโรงเรียน  ชุดสื่อสุขภาพช่องปาก (กระเป๋าแบบลาก  สีม่วง  เก๋มาก)  จุดประกายสื่อสร้างสรรค์  ขอบคุณสำนักทันตฯ 
 • นกเตรียมแล้ว  แบบลงทะเบียน ลปรร.ครู  และจ้างเหมาจัดทำสื่อบูรณาการการเรียนการสอนด้านสร้างเสริมช่องปาก
 • เราเตรียมวงเสวนา  ให้คุณครูเสนอแนวคิดเอง  การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัยในโรงเรียน
 • วันแห่งการประสาน  และเตรียมงานล่วงหน้าโดยแท้
เขียน 24 May 2012 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)