อนุทิน 108442 - krutoiting

  ติดต่อ

i'm in ASEAN (5) ก้าวขึ้นมาอีกระดับจากรำไทยไทยเช่นรำวงมาตราฐาน รำวงทั่วไป ระบำ 4 ภาค จนถึง ระบำที่สอนให้ได้เข้าถึงลีลาการวาดวงแขน และการโยกย้ายสรีระกับทำนองเพลงชาติเพิ่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว เขมร อินโดเนียเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียตนาม ...ล้วนมีอารยะธรรมที่เด่นัดไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย สำเนียง และภาษาท ทาง บุคลิกภาพ หากมีความคล้ายกันมากเมื่อเราได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยจิตที่เปิดกว่าง เราจึงเข้าถึง และสามารถเข้าไปนั่งสบายใจได้ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร และพื้นที่ๆปลอดภัย อะไรกันยแน่ที่เป็นสื่อสายใจให้ชนชาติต่างๆสามารถจับมือกันอย่างมั่นใจ ถ้าไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจ และความรักในสันติภาพร่วมกัน สวัสดีอาเซี่ยน...............

  เขียน:  

ความเห็น (0)