อนุทิน 108372 - ทวีรัตน์

ทวีรัตน์

การแก้ไข database engine จากค่า MyISAM เป็น InnoDB

1. ในกรณีที่ติดตั้งไม่สนับสนุน InnoDB ให้แก้ไขไฟล์ my.ini ใน windows ใน Linux เป็นไฟล์ my.cnf

2. ค้นหา (^F) คำว่า InnoDB จากไฟล์ตามข้อ 1 พบ คำสั่ง 

skip-innodb ให้ เปลี่ยนเป็น  # skip-innodb (Comment เสียเลย)

และเอาเครื่องหมาย # อยู่ด้านหน้าคำสั่ง ซึ่งเป็น comment ออก ได้แก่ 

default-storage-engine=INNODB

และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าต่าง ๆ เช่น buffer size, log file size

3. Save file และ restart windows

คำสั่งสำหรับเปลี่ยน Engine จาก MyISAM เป็น InnoDB

4. ALTER TABLE table_name ENGINE = InnoDB;

คำสั่งเพิ่ม Constraint

5. ALTER TABLE child_table_name

ADD CONSTRAINT foreign_key_fk

FOREIGN KEY (foreign_key)

REFERENCES parent_table(primary_key)

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

เขียน 20 May 2012 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)