อนุทิน #108336

เขียนรายงานเสร็จแล้ว  เก็บสิ่งของไม่ต้องการทิ้งไปหมดแล้ว  คราวนี้ก็จัดตกแต่งห้องให้สวยงาม  ไม่รกรุงรัง

เตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คืนนี้  น่าจะไม่ใช้เวลานานเพราะเป็นแผนกระชับ

สั่งมาเลย....ได้เสมอ  แม่สอนไว้

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)