อนุทิน 108336 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

เขียนรายงานเสร็จแล้ว  เก็บสิ่งของไม่ต้องการทิ้งไปหมดแล้ว  คราวนี้ก็จัดตกแต่งห้องให้สวยงาม  ไม่รกรุงรัง

เตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คืนนี้  น่าจะไม่ใช้เวลานานเพราะเป็นแผนกระชับ

สั่งมาเลย....ได้เสมอ  แม่สอนไว้

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบพระคุณทุกๆๆท่านค่ะ  Ico24 คุณครูIco24 พระมหาแล อาสโย ขำสุข, และ Ico24 โอ๋-อโณ.