อนุทิน 108332 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

เมื่อวานวิเคราะห์ขบวนการดำเนินงานควบคุมสุขาภิบาลอาหารในมหาวิทยาลัขอนแก่น ที่รับผิดชอบร่วมกับนักโภชนการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากดำเนินการ และตั้งเป้าหมายให้ร้านอาหาร แผงลอย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ปประกอบการาตระหนักและเอาใจใส่ ดูแลรักษาความสะอาด ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ผู้บริโภคปลอดภัย ได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ และรู้จักเลือกซื้ออาหารรับประทาน
มีคำถามเกิดขึ้นว่า เราดูแลควบคุม ประเมินการปฏิบัติ ให้คำแนะนำได้ แต่ร้านค้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างไร ใครสั่งการ ให้คำตอบและข้อเสนอแนะแก่น้องนักโภชนการว่า อำนาจในการปฏิบัติ การสั่งการ ควรจะมีคณะกรรมการควบคุมสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินสุขาภิบาลอาหาร นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการ ตัดสินใจ สั่งการ จะดีกว่า

เขียน 19 May 2012 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)