อนุทิน 107973 - นางสาว นิยวัลย์ แสนจุ่มจันทร์

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

สาเหตุ ที่สำคัญที่สุดคือ การสูบบุหรี่โดยโรคนี้ประกอบไปด้วยโรค 2 ชนิดย่อย คือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนั้นผู้ป่วยจะมีอาการไอและมีเสมหะเรื้อรังเป็นๆหายๆ อย่างน้อยปีละ 3 เดือนและเป็นอย่างน้อย 2 ปีติดต่อกัน

อาการ ในช่วงที่เป็นระยะแรกๆ จะไม่มีอาการ แต่ถ้าปอดถูกทำลายมากขึ้นจะเริ่มมีอาการไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงวี๊ดๆ

ถ้าทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้แล้ว ควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง 1. อย่างแรกสุดคือควรหยุดสูบบุหรี่เพราะจะยิ่งทำให้อาการเป็นมากขึ้น 2. ควรฝึกหายใจบ่อยๆ จะทำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจแข็งแรง ต้องทำเป็นประจำจึงจะได้ผล ทำตอนว่างๆตอนไหนก็ได้ 3. ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับว่าสามารถออกกำลังกายได้มากน้อยเพียงใด 4. ระวังการติดหวัดหรือไข้หวัดใหญ่โดยไม่คลุกคลีกับคนที่เป็นหวัดอยู่ไม่ไปในที่ที่มีคนแออัดดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 5. ไม่ให้ท้องผูกเนื่องจากการเบ่งอุจจาระมากๆ อาจทำให้หอบเหนื่อยได้ 6. หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง ควันต่างๆ และหลีกเลี่ยงอากาศที่เย็น 7. ดื่มน้ำมากๆ ไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัด หรือไอสกรีมเย็นๆ

เขียน 10 May 2012 @ 01:27 ()


ความเห็น (0)