อนุทิน 107903 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

ขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา ขันธ์ 5 เป็นเพียงร่างของกิเลส+ตัณหา+อุปาทาน

เขียน 08 May 2012 @ 13:44 () แก้ไข 15 May 2012 @ 15:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขันธ์ ๕ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นร่างของ กิเลส ตัณหา อุปาทาน

กิเลส : เครื่องทำให้ใจขุ่นมัว

ตัณหา : อยากมีสุข อยากให้ทุกข์ออกไป

อุปาทาน : ยึดมั่น ถือมั่น ในขันธ์