อนุทิน 107903 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

ขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา ขันธ์ 5 เป็นเพียงร่างของกิเลส+ตัณหา+อุปาทาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขันธ์ ๕ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นร่างของ กิเลส ตัณหา อุปาทาน

กิเลส : เครื่องทำให้ใจขุ่นมัว

ตัณหา : อยากมีสุข อยากให้ทุกข์ออกไป

อุปาทาน : ยึดมั่น ถือมั่น ในขันธ์