อนุทิน 107559 - ยายธี

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"เชอลโนบิล"..ยี่สิบหกปีผ่านไป..หลังคาที่ถูกเรียกว่า.."ฝาปิด..ศพ"ราคาล้านๆยูโร"..เพิ่งสร้างเสร็จ...ถูกเลื่อนไปปิด..ส่วนที่ระเบิด..ที่ต้องสร้างนอกสถานที่ก็เพราะ..อันตรายจากรังสีที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง..หลังคานี้จะมีอายุใช้งานได้ประมาณ..ร้อยปี...หลังจากนั้นไป..(ไม่รู้)...ฝรั่งเล่า...

เขียน 29 Apr 2012 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)