อนุทิน 107477 - พรทิพย์

พรทิพย์

19. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวสุพัสษา  บุพศิริ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่น กับการเล่านิทานประกอบรูปภาพ

ข้อดี :      ตัวหนังสือชัดเจน

ข้อปรับปรุง :   

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

20. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางอินอ้อย   ชัยลา

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดียเรื่องการผลิตบทเรียนช่วยสอน สำหรับครูประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อดี :     

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

เขียน 28 Apr 2012 @ 12:16 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 09:56, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นข้อความที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการโพสต์ในอนุทินเลยค่ะ ขอความกรุณาเปลี่ยนที่บันทึกเถิดค่ะ