อนุทิน 107043 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุมมองทางโลกกับทางธรรม ในบางเรื่องจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ทางโลก  สุขกับทุกข์จะคละเคล้ากันไปตามเหตุปัจจัย

ทางธรรม  ในโลกนี้มีแต่ทุกข์ การที่เรารู้สึกว่าเราสุขนั้น เป็นเพราะความทุกข์ลดนั้นเอง แม้จะลดลงไปเลยศูนย์ก็ถือว่า เป็นความทุกข์ลด หาใช่ความสุขไม่

“ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”

 

เขียน 18 Apr 2012 @ 20:53 () แก้ไข 21 Apr 2012 @ 09:47, ()


ความเห็น (0)