อนุทิน 107001 - panchatan

panchatan

 

"ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป

นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”

คำกล่าวนี้เป็นของภิกษุณีรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา

รายละเอียดหาดูได้จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วชิราสูตรที่ ๑๐

มีฝรั่งแปลเนื้อหานี้ในภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ แบบตรงประเด็น เฉียบขาดมาก ดังนี้

It is ill (Dukkha) alone that arises, ill that remains, ill that vanishes!
Nothing else than ill arises, and nothing else than ill ceases..

เขียน 17 Apr 2012 @ 21:18 () แก้ไข 21 Apr 2012 @ 09:58, ()


ความเห็น (0)