อนุทิน 106925 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

หากตั้งใจทำงานอย่างหนึ่งใชเวลา x นาที ถ้าใช้เวลาไปแล้ว x นาที ให้ตั้งสติ ถ้าคิดว่าใช้เวลาอีก x + 25% แล้วเสร็จแน่ๆ ให้ทำต่อ แต่ถ้าประมาณแล้วว่าไม่เสร็จในเวลาดังกล่าวให้เลิกทำทันที หากคิดว่าเสร็จแล้วทำต่อใช้เวลาไป x + 25% แล้วยังไมเสร็จ ต้องเลิกทำทันทีเหมือนกัน

เขียน 16 Apr 2012 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)