อนุทิน 106837 - ธรรมหรรษา

ธรรมหรรษา

"ในศตวรรษที่ ๒๑ จิตที่มีคุณค่ามากที่สุด คือจิตที่รู้จักสังเคราะห์ ซึ่งหมายถึงจิตที่รู้จักสำรวจข้อมูลอันหลากหมาย รู้ว่าสิ่งใดสำคัญ ควรค่าแก่การสนใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาประสานกันได้อย่างมีเหตุผลสำหรับตนเอง และผู้อื่น"

"การที่รู้จักสังเคราะห์ข้อมูลให้ตัวเองได้ดีจะกลายเป็นบุคลากรชั้นแนวหน้า ส่วนคนที่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายจะกลายเป็นครู นักสื่อสาร และผู้นำทรงคุณค่า"

เมอร์เรย์ เกลล์-แมนน์ (Murray Gell-Mann) นักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

เขียน 13 Apr 2012 @ 22:57 ()


ความเห็น (0)