อนุทิน 106603 - kmsabai

kmsabai

ความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นนี้เป็นปรมัตถ์ อาศัยความรู้สึก อาศัยรูปนามนี้เปิดทางให้ปัญญาสร้างกำลังขึ้นมา เมื่อปัญญามีแล้วความรู้ทั่วก็จะเกิดขึ้น ตัณหาไม่เกิดขึ้น นิโรธก็เกิดขึ้น เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นพวกท่านก็จะเป็นพระโสดาบัน จะเห็นว่านิพพานไม่ยาก วิปัสสนาง่ายกว่าสมาธิหลานร้อยเท่า แต่ที่นิพพานยากนั้นเพราะอะไร เพราะกว่าจะข้ามออกจากความยึดติดนั้นมันยาก คือ อุปาทานนั่นเอง /อ.บุษกร เมธางกูร

เขียน 07 Apr 2012 @ 19:40 () แก้ไข 07 Apr 2012 @ 19:55, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อารมณ์ของวิปัสสนา มีอยู่อย่างเดียวคือ ปรมัตถ์อารมณ์ / อ.บุษกร

เขียนเมื่อ 

หากมีการตั้งคำถามว่า เมื่อใดล่ะเราจึงจะมีความรู้ทุกข์นั้น หรือเท่าทันทุกข์นั้นรูปนามนั้นที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ก็ต้องอาศัยเวลาเพาะบ่มความชำนาญเข้าไป ใหม่ๆ เราก็เหมือน"ตามดู" หรือตามรู้ /อ.บุษกร